Σκοπός της βιβλιοθήκης

Σκοπός

Οι σκοποί της βιβλιοθήκης υποτάσσονται στους σκοπούς του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια νομών Αττικής Βοιωτίας Ευβοίας Κορινθίας (Σ.Ε.ΕΝ. Α.Β.Ε.Κ.) και του Πανελλήνιου Συλλόγου Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΑ.Σ.Α.Σ. / ΔΕΗ).

Εν συντομία μερικοί από τους σκοπούς αυτούς είναι:

  1. Να συνενώνει όλους τους εργαζόμενους / συνταξιούχους με στενούς δεσμούς συναδελφικότητας και ταξικής αλληλεγγύης, με στόχο την πάλη για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, καταπίεση και διακρίσεις.

  2. Η υπεράσπιση των κοινωνικών δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, η προστασία και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.

  3. Συντονισμό της δράσης και των αγώνων με το σύνολο του εργατικού και συνταξιουχικού κινήματος σε ταξική κατεύθυνση.

  4. Να παράσχει την ταξική αλληλεγγύη με όλους τους τρόπους και όλες τις μορφές.

  5. Να συμμετέχει στην διεθνιστική δράση με άλλους σωματεία / φορείς.

  6. Να προάγει τη δράση των εργαζόμενων ώστε η ενέργεια να αποτελεί κοινωνικό αγαθό και όχι μέσο κερδοσκοπίας.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων επιτυγχάνεται και μέσω της βιβλιοθήκης.

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των αναγκών των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων με σύγχρονη, προοδευτική, επιστημονική γνώση για το ανέβασμα του μορφωτικού επιπέδου έτσι ώστε και αυτά να συμβάλουν από τη μεριά τους στις διεκδικήσεις και τους στόχους του εργατικού λαϊκού κινήματος. Η συμβολή στη συνολική πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του σωματείου / συλλόγου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου στην προώθηση και τη διάδοση της γνώσης. Όλα τα προηγούμενα αποτελούν διαρκή στόχο αλλά και θεματοφύλακα της πνευματικής αγωνιστικής ανάτασης. Αποστολή της είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των μορφωτικών δραστηριοτήτων και η ουσιαστική συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα που έχει να κάνει με την γνώση και τον πολιτισμό. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της ενιαίας οργάνωσης του υλικού και του συντονισμού των παρεχόμενων λειτουργειών. Η βιβλιοθήκη συμβάλει μέσω της λειτουργίας της και των δράσεων της στην περεταίρω χειραφέτηση των εργαζόμενων, στην κοινωνική απελευθέρωση, στην κατάργηση εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Η Βιβλιοθήκη έχει ανοιχτές τις πόρτες της για ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση από όλα τα μέλη της αλλά και όποιον άλλο το επιθυμεί ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικότητας, ηλικίας, φύλου, θρησκεύματος, γλώσσας, κοινωνικής θέσης και εκπαιδευτικού επιπέδου.

Επιμέρους στόχοι, μέσω των οποίων επιδιώκεται η κάλυψη του σκοπού της, είναι:

– Ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών και η συγκέντρωση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού.

– Χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων που εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη γνώση σε ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

– Παροχή οποιαδήποτε υλικού για ενημέρωση, ψυχαγωγία, διασκέδαση, πληροφόρηση, επιμόρφωση.

– Ενεργή συμμετοχή στα διάφορα πολιτιστικά, μορφωτικά δρώμενα του σωματείου / συλλόγου για την ανύψωση του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου.

– η συντήρηση του υλικού της (βιβλιοδεσία, και άλλες εργασίες συντήρησης), η επεξεργασία τους και ταξινόμησή τους, η διακίνηση του υλικού στους αναγνώστες και η προώθηση της γνώσης μέσω οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας.

– Η προσπάθεια ανάπτυξης επιτροπών, που καλύπτουν όλους τους τομείς των μορφωτικών και πολιτιστικών αναγκών

– η παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς βιβλιογραφίας (έντυπης και ηλεκτρονικής), η συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξη του προοδευτικού και πολύτιμου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή.

– χώρος συνάντησης για τους εργαζόμενους – κέντρο προώθησης της δημιουργικής έκφρασης.

– Η διάδοση, η έρευνα, ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η απόκτηση υλικού, καθώς και η πρόσβαση σε πηγές γνώσης που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των μορφωτικών και αγωνιστικών διεκδικήσεων του σωματείου / συλλόγου.

– Η ένταξη της βιβλιοθήκης σε δίκτυο βιβλιοθηκών με άλλα σωματεία / φορείς εντός ή εκτός Ελλάδας που έχουν τους ίδιους σκοπούς.

Η βιβλιοθήκη για να επιτελέσει τον σκοπό της μπορεί να οργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα ποικίλες εκδηλώσεις, είτε στο χώρο της είτε σε άλλους χώρους, όπως:

– παρουσιάσεις βιβλίων

– ομιλίες – διαλέξεις

– εκθέσεις βιβλίου

– αφιερώματα σε λογοτέχνες

– δράσεις για παιδιά

– έκδοση βιβλίου, περιοδικού ή άλλου έντυπου ή άλλου μέσου για την προπαγάνδα της βιβλιοθήκης ή την διάδοση των στόχων αυτής ή του σωματείου.

WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: